Kişisel Verilerin Korunması

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SAMANYOLU HAVACILIK BALONCULUK EĞİTİMİ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Buradan itibaren “TÜRKİYE BALLOONS” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na olarak, ONLINE REZERVASYON yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

TÜRKİYE BALLOONS tarafından MÜŞTERİLERİN, ad-soyad, cinsiyet, kilo bilgisi, e-mail adresi, uyruk, telefon no, talep edilen uçuş tarihi, kişi sayısı, müşterinin konakladığı otel bilgisi, uçuşa ilişkin istek ve taleplere ve hizmet bedeline ilişkin bilgileri işlenmektedir.
 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

TÜRKİYE BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

TÜRKİYE BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır.

 

Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda internet sitemiz üzerinden toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. işlenmişse bilgi talep etme,

  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  7. verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini

isteme,

  1. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  1. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

SAMANYOLU HAVACILIK BALONCULUK EĞİTİMİ TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

E-mail: [email protected]

Adres: Cumhuriyet Mahallesi 558. Sok No:4/4 Avanos NEVŞEHİR

Nasıl yardım edebiliriz.
Canlı Destek